เทคโนโลยี 5G กับโลกการแพทย์วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจริง อัจฉริยภาพทางเทคโนโลยี

เทคโนโลยี 5G กับโลกการแพทย์วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจริง

เทคโนโลยี 5G กับโลกการแพทย์วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจริง อัจฉริยภาพทางเทคโนโลยี แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เทคโนโลยี 5G กับโลกการแพทย์วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจริง อัจฉริยภาพทางเทคโนโลยีเกิดขึ้น ในหลายอุตสาหกรรม เกิดจากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้มีการนำมาใช้งาน ในแดวงสาธารณสุขไทยนำมามีส่วนร่วมในการรักษา มาดูว่าจะเป็นยังไงบ้าง มาดูกันเลย

เทคโนโลยี 5G กับโลกการแพทย์วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจริง

เทคโนโลยี 5G กับโลกการแพทย์วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจริง

อัจฉริยภาพของ 5G สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหลายแห่ง ในเหตุการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาได้สะท้อนชัดเจนในแวดวงของสาธารณสุขไทย มีการนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีการรักษาที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังเข้าไปช่วยแก้ไขความท้าทายและข้อจำกัดต่าง ๆ ในเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน มีทั้งความเสี่ยงจากการติดเชื้อของแพทย์และพยาบาลที่มีความเสี่ยงมากที่สุด เพราะมการสัมผัสคนไข้โดยตรง ความเสี่ยงทางของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา ข้อจำกัดของแพทย์พยาบาล รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ความเร่งด่วนของการรักษา ถือว่าสำคัญอย่างมาก เพราะทุกวินาทีมีค่าต่อหนึ่งชีวิตอย่างมาก

มุมมองบอกเล่าถึงอัจฉริยภาพ 5 ข้อ ของเทคโนโลยี 5G ที่ตอบโจทย์วงสาธารณสุขวิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจริง

เทคโนโลยี 5G กับโลกการแพทย์วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจริง

  1. มีความโดดเด่น ความเร็วสูง ความหน่วงต่ำ ตอบสนองการสั่งงานได้เร็วยิ่งขึ้น

เพิ่มความเสถียรการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไอโอทีใช้งานร่วมกันได้ การรับส่งข้อมูลระหว่างแพทย์กับหุ่นยนต์เป็นไปในทางที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถพูดคุยและตอบคำถามทางการแพทย์ได้อย่างเรียลไทม์ ทำให้สามารถอยู่กับผู้ป่วยในระยะที่เหมาะสม โดยไม่ต้องใกล้เกินไป ลดการความเสี่ยงการติดเชื้อ และสามารถดูแลคนไข้ทั่วมากขึ้น ไม่เว้นแม้พื้นที่ห่างไกล

  • หุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G TemiConnect & CareBot มอบให้โรงบาลได้ใช้งานทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาลสนามวิชิระภูเก็ต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2. ความอัจฉริยะ 5G คุณสมบัติด้านแบนด์วิธสูงขึ้น มีความสามารถในการส่งไฟล์ภาพขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว

ไฟล์ภาพต่าง ๆ การแพทย์มีไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตรวจสอบวินิจฉัย จากวิธีเดิมที่ส่งไม่สำเร็จ ทำให้การรักษาช้า ในขณะที่ใช้เครือข่ายความเร็วสูง 5G ส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ จึงมีประโยชนือย่างมากในการวิเคราะห์ผล ทำให้รักษาตรงจุด เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยมากขึ้น

3. อัจริฉริยะทางเครือข่ายมีศักยภาพมากพอที่รองรับวิดีโอคุณภาพสูงและเรียลไทม์

 การเดินทางไม่สะดวก ในพื้นที่ชนบทห่างไกลในช่วงที่ผ่านมา หากไม่มีความจำเป็นจะไม่มีใครอยากเข้าโรงบาล Telemedicine เป้นทางเลือกใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึงทำให้มีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มการเข้าถึง 5G จึงทำให้รักษาผู้ป่วยเร็วขึ้น เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ เช่น การพูดคุยทางไกลด้วยภาพและเสียง (video conference) วิธีนี้จะสามารถซักประวัติผู้ป่วย สั่งตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และประเมินสภาวะทางจิตใจได้ ทำให้สามารถวินิจฉัยได้ทันที โดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาล

  • โซลูชั่น TeleAmbulance Powered by True 5G : Body Camera & Push to Talk การสื่อสารในรถพยาบาลฉุกเฉิน ของศูนยืบริการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช (Siriraj Emergency Medical Service Center) ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ใช้งานแบบ Push to Talk และ Push to Video มีปุ่มฉุกเฉินสามารถ stream video แบบเรียลไทม์ ไปที่แพทย์ ปรึกษาอาการคนไข้ ในจุดเกิดเหตุ เพื่อประสานงานไปยังหน่วยต่าง ๆ ทำให้วางแผนได้อย่างถ่วงที ก่อนจะถึงโรงพยาบาล

4. ระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะ ทำให้สื่อสารได้เสมือน AR หรือ VR 5G  เพิ่มความสามารถทางการแพทย์

การส่งมอบการรักษาเหมือนการจำลองเหตุการณ์จริง ทำให้แพทย์เฉพาะทางเห็นภาพได้แม่นยำ ทำให้รักษาได้ทันที

5.ความอัจฉริยะยิ่งขึ้น 5G ทำงานกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI  วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ลดข้อผิดพลาด

โดยทางการแพทย์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการแพทย์รวดเร็วแม่นยำ ทำงานได้คล่องตัว ติดตามได้ในระยะไกล เก็บข้อมูลอย่างละเอียด เมื่อเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย True5G

เทคโนโลยีอัจฉริยะ 5G ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในทางการแพทย์ ทำให้เข้าถึงผู้ป่วยในระยะห่างไกลได้อย่างสะดวก และสามารถเตรียมรักษาได้อย่างท่วงที โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้เรื่องความเร็วในการสื่อสารกับแพทย์เฉพาะทางโดยตรง ถือว่าสำคัญมากในการรักษา

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับไอที อัพเดทข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ คลิกที่นี่ <<<<

ติดตามเพจ Facebook ITme คลิก <<<<

อ่านเกี่ยวกับ สหรัฐฯ มีคำสั่งจากศาลสั่งปิดไม่ให้ดาวน์โหลด TikTok เที่ยงคืนวันอาทิตย์

อ่านเกี่ยวกับ เวียดนาม ใช้เทคโนโลยีป้องกันโรค Covid-19 จากหุ่นยนต์

เรื่องที่คุณอาจชอบ