AIS เปิดฟีเจอร์ใหม่ คัดกรองสุขภาพจิต บนแอพลิเคชั่น อสม. ออนไลน์

AIS เปิดฟีเจอร์ใหม่ คัดกรองสุขภาพจิต บนแอพลิเคชั่น อสม. ออนไลน์

AIS เปิดฟีเจอร์ใหม่ คัดกรองสุขภาพจิต บนแอพลิเคชั่น อสม. ออนไลน์ ผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิต A…

Samsung จับมือสแตนฟอร์ด สร้างหน้าจอความละเอียด 10,000 PPI อาจเป็นอนาคตของโลก VR น่าสนใจอย่างมาก

Samsung จับมือสแตนฟอร์ด สร้างหน้าจอความละเอียด 10,000 PPI อาจเป็นอนาคตของโลก VR น่าสนใจอย่างมาก

Samsung จับมือสแตนฟอร์ด สร้างหน้าจอความละเอียด 10,000 PPI ล่าสุดทาง Samsung และนักวิจัย จั…